Klachten en geschillen

Wij horen het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor ons prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kunnen wij hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Klachtenfunctionaris
Wij zijn als osteopaat verplicht om klachten in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen. Wij moeten een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van de Nederlandse Osteopathie Federatie.

Meer informatie:

U kunt zich wenden tot het NOF secretariaat om een klacht te melden. Het secretariaat behandelt uw klacht niet inhoudelijk maar verwijst u direct naar de klachtenfunctionaris en/of de juiste commissie.

Geschillencommissie Osteopathie
Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn alle NOF geregistreerden aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie de Geschilleninstantie Zorggeschil:

Meer informatie:

Tuchtrecht
Behalve de klachten- en geschillenregeling vallen osteopaten onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van:

  • College van Toezicht (behandelt tuchtzaken)
  • College van Beroep (behandelt een evt. beroep bij tuchtzaken)

Meer informatie: